Türkçe’de çevirmen, tercüman mütercim gibi kelimeler birbirinin yerine kullanılır. Bunlar aynı gibi görünse de aralarında küçük anlam farkları vardır.  Çevirmen yazılı veya sözlü bir konuşmayı başka bir dile çeviren ve bunu iş edinen kişidir. Üniversitelerde bu bölüm Mütercim-Tercümanlık olarak adlandırılmaktadır. Mütercim yazılı metinleri baz alarak mesela  kitap, makale, tez, ticari ve hukuki evraklar, okul belgeleri gibi dökümanları  Kaynak dilden Hedef Dile çevirir. Mütercimin  mütercim olabilmesi için her iki dili okur-yazarlık seviyesinde bilmesi gerekir. Tercüman mütercimle aynı zannedilse de bu durum zannedildiği gibi değildir. Her iki dili konuşma seviyesinde bilen kişi tercümandır ancak o dillerde okuryazarlığı yoksa mütercimlik yapamaz sadece konuşmaları çevirir. Kişinin her iki dil seviyesinde hem konuşma yetisi hemde okuryazarlık yetisi varsa hem Tercümanlık Hem de Mütercimlik yapabilir.

Translate »