Bu, yeni başlayanlar için simültane çevirinin çok kısa bir açıklamasıdır ve her şeyi kapsadığını iddia etmez. Konuyla ilgili yazılmış, çok daha detaylı bilgilerin bulunabileceği çok sayıda kitap bulunmaktadır.

Eşzamanlı tercüme, konuşmacının bir konuşma yaptığı ve tercümanın konuşmayı dinleyicinin aynı anda (veya eşzamanlı olarak) anlayacağı bir dile yeniden biçimlendirdiği bir tercüme şeklidir . Simultane tercümanlar bir tercüme kabininde çalışırlar (ancak bir bidül ( kabinsiz taşınabilir tercüme ekipmanı) veya fısıldama (chuchotage) kullanıyor olabilirler.

Ardıl çeviride bahsedilen tüm beceriler eşzamanlı çeviri için geçerlidir.

Üç ana eylem de esasen aynıdır:

1) Aktif bir şekilde dinleyin (anlayın)

2) analiz edin (mesajı yapılandırın)

3) yeniden üretin (iletişim kurun)

Ardışık tercümenin farkı, eşzamanlı tercümede tüm bu şeylerin aynı anda (veya aynı anda) olması gerektiğidir.

Bu, ardışık çeviri altında listelenen becerilerin yanı sıra – yani özel dinleme, bilgiye öncelik verme ve birincil ve ikincil bilgileri ayırt etme, kısa süreli belleği etkinleştirme, iletişim vb. – yanı sıra iyi bir simültane tercümanın da tahmin edebilmesi gerektiği anlamına gelir. konuşmacının ne söyleyebileceği (özellikle konuşmacı tarafından konuşulan dil, yorumlanandan çok farklı bir sözdizimsel yapıya sahip olduğunda). Baskı altında sakin kalma ve strese karşı dirençli olma yeteneği aynı zamanda daha da gereklidir.

Tercümanın aktif dili, dinleme ve analizle aynı anda konuştuğu için eşzamanlı olarak da daha fazla baskı altındadır. Bu nedenle, mükemmel ana dil veya aktif dil becerilerine olan ihtiyaç, burada ardışık olandan daha da keskindir. Pasif (işitilen) dilden aktif (konuşulan) dile ‘müdahale’ olasılığı eşzamanlı olarak da daha fazladır, bu nedenle çevirmenlerin çıktılarına daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Bu, orijinal sözdiziminden uzaklaşmak, uzun cümleleri kısa cümlelere bölmek ve ‘sahte arkadaşlardan’ kaçınmak anlamına gelebilir.

Bu, öğretmen adayı tercümanların neden önce ardıl tercümeyi öğrendiklerini açıklar, çünkü tercüme için gerekli temel becerileri burada öğrenirler. Eşzamanlı çeviri, tamamen aynı becerileri kullanır, ancak bazı ek karmaşıklık ve zorluk katmanları içerir.

Tüm bu farklı becerilerin öğrenilmesi gerekiyor. Birden fazla dil konuştuğunuz için tercüman değilsiniz; bundan çok daha karmaşık. Konferans çevirmenliği dersleri veren çok sayıda üniversite vardır .

Eşzamanlı çeviri için bu platformda listelenen (kapsamlı olmayan) çok sayıda kaynak da vardır.

Translate »