Yeminli Tercüme

Yeminli tercümanlık; noterlik kanunu gereğince yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişilerin, noterlere yabancı dil bildiğine dair başvuruda bulunarak diplomasını ibraz etmesi, noter huzurunda usulüne uygun yemin etmesi ve tutanak tutulması ile gerçekleşmektedir.

Yeminli tercüme ise yeminli çevirmenlerimiz tarafından bize göndereceğiniz belgenin aslına uygun olarak tercüme edilmesi ve ardından imzalanıp mühürlenme hizmetidir.

Bulvar Tercüme bünyesinde yer alan Arapçaçeviri.com, yeminli tercüme hizmetlerinde yalnızca Arapça çeviri hizmeti değil, tam 20 dilde tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Yeminli tercüme hizmetlerimiz arasında diploma, evlilik cüzdanı, pasaport, vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi resmi belgeler de dâhil olmak üzere her türlü belge, noterliklerden yemin zaptı bulunan yeminli tercümanlarımızca çevirilerek imzalanmaktadır.

Yeminli Tercüman Kimdir?

Yasalara göre yeminli tercüman olacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Yeminli tercümanların yaptığı ve kaşeleyip, imzaladığı belge ise yeminli tercüme olarak adlandırılmaktadır. Yeminli tercümanların yapmış olduğu çeviriler yalnızca çevirmenin yemin zaptında bulunduğu noterlerde onaylamaktadır. Yani tercümanın, yeminli tercüman olması, o kişinin imzasının başka bir noter tarafından da tanınacağını anlamına gelmemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ise bir tercüman, farklı noterlerden yemin zaptı alabilmektedir. Bu hususta bir kısıtlama bulunmamaktadır. Çevirisi yapılmış belgenin yeminli tercüme sayılabilmesi adına bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlar ise;

  1. Çeviri, noter tasdiki almış yeminli tercüman tarafından yapılması,
  2. Çeviride yeminli tercümanın adı, çeviri yapılan dil ve çevrilen dil, çeviri tarihi gibi bilgilerin bulunması gerekmektedir.

Noter tarafından tasdiki yapılacak olan belgelerin ise;

  • Aslı ve tercümeleriyle birlikte en az iki takım olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Örneğin belgenin aslı Türkçe ise tercüme edilecek dilin örneğin Arapça tercümesi Türkçe evrakın üzerine konulur ve birlikte zımbalanır.
  • Belgeler 2 nüsha olarak bu şekilde hazırlanır ve bir örneği noterde kalır. Diğer örnek ise size teslim edilir. Bunun nedeni belge üzerinde daha sonradan değişiklik ve oynama yapılma ihtimalinin önüne geçilmesidir. Daha sonradan oluşacak herhangi bir anlaşmazlık veya sorun neticesinde belgelerin noterde saklanan nüshaları geçerli kabul edilir.

Türkiye Geneline Yeminli Tercüme Hizmeti

Yeminli tercümesini istediğiniz belgenizi tarayıcı ile tarayıp e-posta yoluyla bize göndermenizin ardından yeminli tercümanlarımız, yeminli çevirinizi en kısa sürede hazırlayacak ve şirketimiz yeminli çevirinizi size elden, kargo, kurye veya posta yoluyla teslim edecektir.

Translate »