öğrenci ikamet izni alma

KİMLERE ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ VERİLİR?
Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora seviyesinde bir eğitim alacak olan yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.
Bakımı ve tüm masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacak ilk ve orta dereceli bir eğitim kurumunda eğitim alacak olan yabancılara, anne – babalarının ya da yasal temsilcilerinin muvafakatiyle eğitimleri süresince 1’er yıllık sürelerle izin verilebilir ve uzatılabilir.
Bir kişinin öğrenci oturma izni sahibi olması, öğrencinin anne ve babasına ya da diğer yakınlarına, oturma izni alma konusunda herhangi bir hak sağlamaz.
Eğitim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci oturma izni süresi eğitim süresini aşamaz.
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek ülkemizde eğitim alacak olan yabancılara, eğitimleri süresince öğrenci ikamet izni verilebilir.
ÖĞRENCİ OTURMA İZNİNİN ŞARTLARI NELERDİR?
·         Öğrencilikle ilgili istenen bilgi ve belgeleri ibraz etmek,
·         Ülkemize girişine izin verilmeyecek yabancılardan olmamak,
·         Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini ibraz etmek.
ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ, İPTAL EDİLMESİ YA DA UZATILMAMASI
Aşağıdaki durumlarda oturma izni başvurusu kabul edilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz:
·         Bu izin için aranan şartların yerine getirilmemesi ya da ortadan kalkması halinde,
·         Öğrenimin sürdürülemeyeceğine dair bazı kanıtların ortaya çıkması halinde,
·         Öğrenci ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığına dair kanıtların tespit edilmesi halinde,
·         Hakkında geçerli sınır dışı edilme kararı ya da Türkiye’ye giriş yasağı bulunması halinde öğrenci ikamet izni başvurusu kabul edilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz.
ÖĞRENCİİKAMET İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
·         Öğrenci İkamet izni başvuru formu
·         Pasaport veya yerine geçen belge
·         Biyometrik fotoğraf (güncel, beyaz fonda çekilmiş)
·         Öğrenci belgesi
·         Geçim belgesi
·         Sağlık sigortası (Firmamız tarafından destek verilmektedir)
·         Adres belgesi
18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERLE İLGİLİ BELGELER:
Anne veya babadan birisinin oturma izni müracaatı esnasında olmaması halinde;
·         Müracaatta olmayanın muvafakat belgesi,
·         Anne veya babadan birisinin ölmüş olması halinde ölen eşe ait ölüm belgesi,
·         Anne ve babası boşanmış iseler çocuğun velayet belgesi,
·         Çocuğun anne ve babası evli ise evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin onaylı fotokopileri,
·         Öğrenci ikamet izni başvurusu yapabilmek için yabancı vatandaşın burada Yüksek Öğretim Kurumuna ya da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurumda örgün öğretim kaydının bulunması gerekmektedir. Bu kayıt beyan edilerek ikamet izni başvurusu yapılacaktır.
TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALABİLMENİN ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancı öğrencilerin ilk yapması gereken eğer bir devlet okulunda okuyacaklarsa Yabancı Öğrenci Sınavı’na giriş yapmak olacaktır. Bu sınav senede bir kez açılmakta olup her okulun sınavı için bireysel olarak kayıt yapmak gerekmektedir. Bu sınav ile birlikte gerek dil gerekse fen ve sosyal bilimlerdeki yeterlilikleriniz test edilerek başvuru yapmak istediğiniz bölüm için değerlendirme kriteri olarak kullanılmaktadır. Başvuru yapacağınız bölümün kriterleri kendi özelinde olup öğrencinin sadece Yabancı Öğrenci Sınav puanı ile değerlendirme yapmak mümkün değildir.
İster ön lisans, yüksek lisans, doktora gibi yüksek dereceli programlara isterse de ilkokul, ortaokul, lise gibi daha erken guruplara kayıt olsun her ikisinde de önceki eğitimlerin beyanı istenmektedir. Okunan okullardan transkript alınarak daha önce gördüğü eğitimler, bu eğitimlerdeki başarı seviyesi ve içeriğin belgelenmesi istenmektedir. Bu belgeleme işlemi yabancı bir dilde olduğundan Türkiye’deki okullara sunulmadan önce noter onaylı yeminli tercüme işlemi yapılmış olmalıdır. Bu belgelervar ise önceki diplomalar da sunularak denklik değerlendirilmesi için başvuru yapılmalıdır.
YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURULARINDA DENKLİK NEDİR?
Burada denklik olarak kastedilen şey eğitimsel içerikler farklı olabildiğinden ötürü önceki eğitimlerin sayılabilmesi adına buradaki eğitimde alınan dersler ve içerikler irdelenerek mezuniyetin sayılıp sayılamayacağının irdelenmesidir. Burada içeriğe bağlı olarak denklik verilebilir ya da denk sayılabilmesi adına kişi ek derslerle desteklenerek mezun ve denk duruma getirilebilir. Bu başvuru yapılan bölümün ve önceki eğitimlerin içeriklerine bağlı olarak belirlenmektedir. Türkiye’de bir devlet kurumunda eğitim görmek için Yabancı Öğrenci Sınavı şartı aranmakla birlikte özel okullarda bu şart aranmamaktadır. Denklik durumu ise her iki koşulda da zorunlu kılınmaktadır.
18 YAŞ ALTINDAKİ YABANCI ÖĞRENCİLER TÜRKİYE’DE TEK BAŞINA EĞİTİM ALABİLİR Mİ?
Türkiye’de eğitim görmek isteyen ön lisanstan daha küçük; ilkokul, ortaokul, lise çağındaki çocuklar için başvuruda denklik sunulması yeterli olmaktadır. Bu çocukların okul kayıtlarının burada yapılabilmesi için yasal olarak velilerinin burada olması, bir veli burada ise ya da bir akraba yasal veli olarak belgelenerek çocuk burada eğitim için kayıt olacaksa eğer o halde muvafakatname ile bunun belgelendirilmesi gerekmektedir.
OKULA KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TÜRKİYE’YE GELİRKEN VİZE ALMALI MIYIM?
Başvuru yapmak isteyen yabancı öğrenci ülkesi ile Türkiye arasındaki vize koşulları doğrultusunda vize muafiyetli, basılı vizeli ya da e-vizeli olarak ülkeye giriş yaptıktan sonra kendisine tanınan süre içerisinde sınava girecekse o süreci tamamlayıp ardından okul kaydını yaptırabilir. Sonraki süreçte ise okul kaydı ile birlikte Türkiye’de eğitim göreceği için burada yaşaması gerektiğini beyan ederek öğrenci ikamet izni başvuru yapılacaktır. Öğrenci ikamet izni kişinin eğitim aldığı sürede ülkede kalmasına hak tanıyan oturum türüdür. Öğrenci oturum izni başvuru için ilk şart Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına ya da Yüksek Öğrenim Kurumu’na bağlı bir eğitim kurumunda kayıt yaptırmış olmasıdır.
ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ SÜRESİ EĞİTİM SÜRESİNCE Mİ VERİLİR?
Öğrenci ikamet izni hakkı öğrencinin eğitim süresine bağlı olarak değişmektedir. Genel içeriğe bağlı olarak her yıl yenilenmekte olup eğer eğitim süresi 1 yıldan az ise de o süre kadar izin hakkı tanınmaktadır. Öğrenciler çoğunlukla ikamet izni sürelerini takip etmekte zorlanmakta olup hassas bir konu olarak doğru takip edilmediğinde okul kaydının iptaline kadar süreci zorlayabilmektedir. Bu nedenle takibinin doğru yapılması; tarihlerin doğru irdelenmesi ve tarihlerin kaçırılmadan uzatma başvurusu yapılması gerekmektedir. Eğitim hayatı sonlanana kadar uzatma başvuruları ikamet yenilenerek yasal kalış hakkı elde edilmektedir.
ÖĞRENCİ İZNİİLE TÜRKİYE’DE ÇALIŞABİLİR MİYİM?
Öğrenci ikamet izni kişiler sadece öğrenci olarak Türkiye’de yasal olarak kalış tanımakta olup çalışma hakkı vermemektedir. Öğrenciler ikametleri süresince ülkelerine giriş çıkış yapabilmekte olup burada okul devam zorunluluğu esas alınmaktadır.
Öğrenci ikamet iznim varken devamsızlık yaparsam sorun olur mu?
Öğrenci olarak ülkede kalacağını beyan ederek öğrenci ikamet izni alan kişiler okul devam zorunluğunu yerine getirmez iseler öğrenci oturum izinleri iptal edilebilmektedir. Her okulun yönetmeliği kapsamında devam zorunlulukları farklı olmakta olup, bu kurallara riayet edilmezse kişinin ülkedeki öğrenciliği kabul edilmemektedir. Bununla birlikte ikamet izni de iptal edilecektir.

 

Translate »