Dil alanında ilgili bölümlerden mezun olanlar yada ellerinde o dili bildiğine dair belgeleri olan kişiler bu belgelerini  yetkili kurumlara onaylatırlar yani tescil ettirirler. Türkiye’de yetkili kurumlar ise noterlerdir.  Notere belgesini onaylatan tercüman artık Noter Yeminli Tercüman olarak adlandırılır. Böylece kişi yaptığı tercümeye imzasını atmaya kanun önünde hak kazanış demektir. Sadece diploması olanlar Yeminli Tercüman olmazlar ayrıca hedef dili bildiğini ispat eden herkes Noterin yeterli görmesi durumunda Noter Yeminli Tercüman olabilir. Örneğin T.C vatandaşı olan bir kişi Almanya’da ortaokul-liseyi veya Üniversiteyi tamamlamış ise hem Türkçe Hem de Almanca dil seviyesinde yeterli ise ve Noter de bu kani olursa Yeminli Tercüman olabilir.  Mütercim-Tercümanlar bireysel olarak gidip herhangi bir noterde belgelerini onaylatıp Mütercim-tercüman olarak çalışabildikleri gibi herhangi bir Tercüme Bürosuna da bağlı olarak çalışabilirler. Burada bilinmesi gereken önemli nokta İse Noterlerin sizin diplomalarınızı kabul etme vaya ret etme hakkı vardır çünkü Noterlerin Yeterli tercümanı varsa sizle çalışmayı tercih etmeyebilirler. Dolayısı ile bir Noter sizi kabul etmese başka notere gidip Noter Yeminli Tercüman olabilirsiniz.

Translate »
WhatsApp Destek
Çevrimiçi