İstanbul’da Noter Onaylı Tercüme ihtiyacınız için İstanbul Zeytinburnu Bulvar Tercüme Bürosu; Noter Onaylı Tercüme, resmi makamlar için yapılan çevirilerde, çeviri hizmeti veren tercümanın yeminli tercüman olması ve yapılan tercümenin noter tarafından onaylanmış olmasına denir. İlgili tercüman veya tercüme bürosu tarafından imzalanıp kaşelenen belgenin, noter tarafından da imza ve mühür ile tasdik edilmesi suretiyle, noter yeminli çeviri belgesi tamamlanmış olur. Başlıca Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, Rusça, Özbekçe, Türkmence, Kazakça, Çekçe, Arnavutça, Bulgarca, Makedonca, Macarca, Romence, Sırpça, Ukraynaca, Yunanca, Gürcüce dillerinde noter onaylı tercüme yapıyoruz.

Bu işlem ile noter, tercüme yapan yeminli tercümanı tanıdığını, çeviri işinde uzman ve yetkin olduğuna dair bilgisi olduğunu beyan etmiş olur. Tercüman da çeviride oluşabilecek hataların sorumluluğunu aldığını beyan etmiş olur. İstanbul Noterleri tarafından onaylanan belgeler ve noterler tarafından düzenlenen noter makbuzları tarafınıza elden, posta, kurye veya kargo ile teslim edilmektedir.

İstanbul Zeytinburnu Bulvar Noter Onaylı Tercüme Bürosu

Pasaport, nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, mahkeme kararı, diploma veya transkript gibi resmi belgeler için noter onayı gerekmektedir. Belgelerin verileceği makamlar tarafından resmi onay istenildiği takdirde noter onaylı tercüme yaptırılmaktadır. Belgelerin özellikle yasalar önünde geçerlilik kazanması için İçişleri Bakanlığı’ndan noterlere verilmiş olan onay işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İstanbul Tercüme Büroları arasında saygın bir konuma sahip olan Bulvar Tercüme tüm noter onay süreçlerini adınıza yürütebilmektedir.

İstanbul Zeytinburnu Bulvar Noter Onaylı Tercüme Fiyatları

Noter yeminli tercüme genellikle resmi evrak için aranır. Konsolosluk, mahkemeler vb. makamlar için talep edilen çeviri işlerinde, çeviri dokümanlarının da resmi niteliğe sahip olması gerekir. Bu nitelik tercüman yemini ve noter tasdiki ile tamamlanmış olur. Noter onaylı çeviri ile yeminli tercüman onaylı çeviri farklı şeylerdir. Bir belgenin sadece yeminli tercüman tarafından onaylanmış olması isteniyorsa, yeminli tercüman imzası ve kaşesi yeterlidir. Eğer tercümenin noter onaylı olması isteniyorsa, önce yeminli tercüman tarafından imzalanıp kaşelenmesi, sonra da yeminli tercümanın bağlı bulunduğu noter tarafından noter onayı verilmesi gerekmektedir. Bir belgenin noter onaylı mı olacağı yoksa sadece yeminli tercüman onaylı mı olacağı, belgenin verileceği kuruma göre değişiklik gösterir. Bazı kurumlar, sadece yeminli tercüman onayı isterken bazıları belgenin noter onaylı olmasını şart koşabilir.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Noter yeminli tercüman olmak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve sabıka kaydının olmaması gerekmektedir. Bir tercüme bürosunda çalışıldığını gösterir belge ve yabancı dil konusunda yetkin olunduğunu gösteren bir diploma/belge/sertifika bulunması gerekmektedir. Bu şartlar sağlandıktan sonra, ikametgâhın bulunduğu il sınırındaki bir notere belgeler teslim edilerek, noter önünde yemin edilmesi gerekir.

İstanbul Zeytinburnu Bulvar Noter Onaylı Tercüme Fiyatları Nedir?

Noter onaylı çeviri ücretleri, belgenizin türüne ve tercüme edilen dile göre farklılık arz etmektedir. Yeminli tercüme hakkında bilgi almak ve noter çeviri fiyatları için iletişime geçebilirsiniz.

Translate »
WhatsApp Destek
Çevrimiçi