İstanbul Bilirkişi Tercüman

Bilirkişi Tercüman arayanlar için İstanbul Bilirkişi Tercüman ve İstanbul Adli Bilirkişi Tercüman , İstanbul Tapu Bilirkişi Tercüman, arayanlar için Bulvar tercüme bürosu olarak hizmet veriyoruz.

Tercümanlar farklı alanlarda da çalışarak mesleklerini icra ettirmektedir. Bireysel ya da edebi çeviri alanında kimisi mesleki çeviri alanında kimisi de adli çeviri alanında kendisini geliştirir. Adli çeviri için kendisini geliştiren tercümanlar da bu alanda Adli Yeminli Tercüman olmaya çalışıyorlar.

Tercümanların sadece tercüman sıfatıyla yeminli tercümanlık yapmaları mümkün değildir. Yeminli tercüman olabilmek için tercümanlık mesleğini sürdürmeye devam eden kişilerin tercümanlığa ek olarak birtakım durumları sağlaması gerekmektedir. Bu durumlar sağlanamadığı takdirde bu mesleği yerine getirecek olan tercümanın yeminli tercüman kimliği geçerli olmayacaktır ve dolayısıyla tercüme ettiği belgeler resmi nitelik kazanmayacaktır.

İstanbul Tercüman Bilirkişi

Alanında uzman olduğu bir dili profesyonel olarak bildiğini ve hedef dile hatasız çevirebilme becerisine sahip olduğunu kanıtlayabilen kişilere tercüman denir. Bu tercümanlar Adli yeminli tercüman başvurusu onaylandıktan sonra Adalet komisyonu karşısında, toplu tercüman yemini ederek adli yemin belgesi diğer adıyla bilirkişilik belgesi alırlar ve bu tercümanlar “İstanbul Adli Yeminli Tercüman, İstanbul Tercüman Bilirkişi, İstanbul Adli Tercüman” unvanlarına sahip olurlar.

Yemin gününü geçiren ya da yemin etmemiş tercümanlar tekrardan yeminli tercüman olabilmek için bir yıl sonra tekrar başvurmalıdır. Bu mesleği yapan tercüman bilirkişi tarafından yapılan tercüme evrakları, ıslak imza ve kaşe işlemleri yapılarak resmi evrak geçerliliği kazanır.

İstanbul’da Tercüman bilirkişiler yemin zaptına sahip olmalarıyla birlikte birtakım resmi yetkiler kazanırlar. Bu yetkiler arasından en önemlisi de tercüme evraklarının çevrilerini kontrol ederek onaylama yetkisine sahip olmalarıdır. Yeminli tercümanların onayından geçmiş evrakların en doğru şeklide tercüme edildiği kabul edilir ve bu evraklar resmi belge niteliği kazanır.

Dolayısı ile belgelerinizin eksik ya da yanlış çevrilme ihtimali ihtimal dâhilinde görülmemektedir. Ancak çevrilen belgelerin doğruluğuna itiraz veya yeminli tercümanların yanlış ya da eksik çeviri yapmaları halinde haklarında hukuki süreç başlatılır. Mesleki görevlerini olması gereken şekilde icraat ettiremeyen bilirkişi tercümanlara bu hukuki süreç sonucunda tespiti edilmiş bir hatalarının olması halinde ceza verilir.

İstanbul Tercüman Bilirkişi Ne İş Yapar?

Gerek bir yere başvuruda gerekse diğer nedenlerden ötürü resmi evraklarınızın sadece tercümesinin yapılması her kurum veya kuruluş için geçerli olmayabilir. Birtakım sebeplerden ötürü resmi belgelerinizin çevirisinin güvenirliğine ihtiyaç duyulur.

Bundan ötürü tercümesi yapılan evrakın resmi belge niteliğinde olması sizden talep edilir. Tam da bu kısımda tercüman bilirkişi ihtiyacı duyarsınız. Resmi belgeleriniz tercüme edildikten sonra yeminli tercüman bilirkişiler veya noter yeminli tercümanlar sayesinde evraklarınız resmiyet kazanır. Bu da belgelerinizi talep eden kurumların talep ettiği resmi belge niteliğinde çeviridir.

Adli yeminli tercüman ya da bilirkişi tercüman unvanına sahip kişiler mahkemelerde taraflardan birinin Türkçe bilmemesi durumunda hâkim tarafından görevlendirilerek tarafların dinlenirken anlaşılması, yabancı dildeki duruşma kayıtlarının çevrilmesi, iddia ve savunma ile ilgili ana hususların anlaşılması için tercümesi, iddianamenin hedef dile çevrilerek anlatılması, gibi durumları sağlamakla yükümlüdür.

İstanbul Adli Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

İstanbul Adli yeminli tercüman diğer adıyla bilirkişi tercüman, ikamet ettiği ilin adliyeleri tarafından yılın belirli bir zamanında açılan ilanlara başvuru yapan tercümanlar arasından bir komisyon tarafından seçilmektedir. Seçilme koşullarını sağlayan tercümanlar kendilerine bildirilen yemin günü geldiğinde hazır olurlar ve adliyeye giderek toplu yemin törenine katılırlar. Yemin eden tercümanlar adliye yeminli tercüman olarak göreve başlarlar. Görevlerini icra ettirecekleri mahkemelerin yeminli tercüman listelerinde kayıtları oluşur. Çevrilmesi gereken dosyalar ya da tercüme edilmesi gereken konular olduğunda adli yeminli tercüman mahkeme kalemleri tarafından bilgilendirilir.

İstanbul Tapuda tercüman bilirkişi nasıl olunur?

Tapularda tercümanlık mesleğini icra ettirmek isteyen tercümanların adli bilirkişi tercüman olduklarını söyleyebiliriz. Tapuda tercüman bilirkişi olmak için, tercüman mesleğine sahip olan kişinin Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine bağlı Adalet Komisyon Başkanlığına başvuru yapması gerekir. Başvuru için yılın belirli bir zamanında yapılan resmi ilanların açıklanmasının ardından ilan başvuru formunu eksiksiz bir biçimde doldurması ve adli yemini etmesi gerekir. Adli yemini sağlayan her tercüman tapularla çalışabilme hakkına sahip olabilmektedir.

İstanbul Tercüman Bilirkişi Olma Şartları

Adli yeminli tercüman mesleğine sahip olmak isteyen kişilerin, yılın belirli bir zamanında yapılan resmi ilanların açıklanmasının ardından ilan başvuru formunu eksiksiz bir biçimde doldurarak Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine bağlı Adalet Komisyon Başkanlığına başvuru yapması gerekir. Bununla birlikte tercümanın şahsına ait dil beyanı formlarının ve başvuruya ait istenen diğer evrakların tastamam bir halde teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuruyu bizzat tercümanın kendisi yapmalıdır ve başka herhangi bir adli yeminli tercüman komisyonunun listesinde yer almamalıdır. Unutulmamalıdır ki adli tercüman bilirkişi geçerlilik süresi 1 yıldır.

İstanbul Adli yeminli tercümanlığa başvurmak için tercümanın sağlaması gereken zorunlu şartlar vardır.

  • Bu şartların ilki bu mesleği yerine getirecek tercümanın Türk vatandaşı olması veya İçişleri Bakanlığı onaylı Mavi Kart sahibi olmasıdır.
  • Ayrıca mesleği yapmasına engel herhangi fiziksel veya zihinsel bir engelinin olmaması gerektiği gibi 18 yaşını doldurmuş ve minimum ilkokul mezunu olması,
  • Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik herhangi bir suçtan sabıkasının bulunmaması ve ertelenmiş hükmünün bulunmaması gerekir.
  • Daha önce meslek icrasının yasaklanmamış olması veya devlet memurluğundan men edilmemiş olması,
    Başvuru yaptığı il sınırları içinde yaşıyor olması da diğer gerekliliklerdendir.
Translate »
WhatsApp Destek
Çevrimiçi