چرا زبان ترکی را یاد بگیریم!

اگرچه دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، به ویژه در سال های اخیر، دوام جنگ در سوریه و جنگ داخلی در افغانستان باعث افزایش جمعیت  شهروندان خارجی در ترکیه شده است. علاوه بر این  دلایل، رشد اقتصادی ترکیه و داشتن یک مرکز تجاری و گردشگری جذاب برای کشورهای همسایه، ورود تعداد شهروندان خارجی  را افزایش داده است.

تمام افراد می تواند در دوره زبان ترکی که برای همه خارجیان مقیم کشور ترکیه آماده کرده ایم؛ اشتراک کنند. آموزش های زبان ترکی ما شامل 3 سطح است: ابتدایی ، متوسط ​​و پیشرفته.

به عنوان آموزشگاه های بولوار، به بسیاری از مدیران و کارکنان شرکت های خارجی، پرسنل های کنسولگری، دانشجویان دانشگاه ها و پناهجویان مقیم کشورمان خدمات آموزشی ارائه کرده ایم.

با آموزش زبان ترکی، فرهنگ ترکیه نیز آموزش داده می شود که می تواند به خارجی ها در زندگی تجاری وزندگی روزمره شان کمک کند. همچنان دانشجویان درکنار درس شان، می توانند در فعالیت های ارائه شده مان به صورت رایگان شرکت کنند.

اساتید ما که در آموزش زبان ترکی اشتراک می کنند از زبان و ادبیات ترکی یا از بخش آموزشی زبان ترکی دانشگاه ها فارغ  شده اند و قابلیت آموزش زبان ترکی را دارند.

کسانی که می خواهند زبان ترکی را بیاموزند؛

کسانی که می خواهند به زبان ترکی صحبت کنند؛

کسانی که علاقمند  تحصیل در ترکیه هستند؛

ما از کسانی که می خواهند زبان جدیدی را بیاموزند؛ در دوره زبان آموزشی بولوار در انتظارشان هستیم. 

Translate »