دلایل سرمایه گذاری اتباع خارجی در ترکیه

ترکیه به دلیل داشتن نیروی کار واجد شرایط، جمعیت جوان رو به رشد و قرار گرفتن در مسیر گذر آسیا به اروپا، از سوی سرمایه گذاران خارجی ترجیح داده می شود. در زیر به خلاصه ای از دلایل انتخاب ترکیه از سوی سرمایه گذاران اشاره خواهیم کرد.
معافیت از عوارض گمرکی
اتباع خارجی که در ترکیه به طور مستقیم سرمایه گذاری کنند، می توانند به اندازه سرمایه گذاران داخلی از فرصت های ارائه شده بهره مند شوند. برای مثال یکی از مشوق های ارائه شده برای اتباع خارجی که قصد سرمایه گذاری در ترکیه را دارند، معافیت از عوارض گمرکی است.
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده (KDV)
در محدوده گواهی مشوق برای سرمایه گذاری اتباع خارجی در ترکیه، سرمایه گذاران از مالیات بر ارزش افزوده برای ماشین آلات و تجهیزاتی که از خارج یا بازار داخلی ترکیه تهیه می کنند، معاف هستند.
حمایت از حق بیمه بیمه اجتماعی (سهم کارمند و کارفرما)
سهم حق بیمه تامین اجتماعی محاسبه شده از حداقل دستمزد قانونی برای اشتغال ایجاد شده توسط سرمایه گذاری خارجی در ترکیه، از طرف دولت پوشش داده می شود.
تخصیص زمین
برای سرمایه گذاری هایی که گواهی تشویقی سرمایه گذاری برای آنها صادر شده است، طبق ضوابطی که وزارت دارایی تعیین می کند، زمین اختصاص می یابد.
امکان انتقال درآمد حاصل، به خارج از ترکیه
سرمایه گذاران خارجی می توانند آزادانه سود حاصل از فعالیت های خود در ترکیه، فروش، انحلال و غرامت، مجوز، مدیریت و قراردادهای مشابه را به خارج از کشور منتقل کنند.
امتناع از پرداخت مالیات مضاعف
برای امتناع از پرداخت مالیات مضاعف توسط اتباع خارجی، در این زمینه ترکیه با بیش از 80 کشور توافق نامه دارد. برخی از این کشورها عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، آلمان، آذربایجان، چین، فرانسه، کره جنوبی، گرجستان، ایران، قطر، قبرس شمالی، مالزی، پاکستان، روسیه، سنگاپور، اردن.

 

Leave a comment

Translate »