نمایه شرکت

بلوار ترجمه ، با تشکر از ارائه خدمات ترجمه و زبان که از بهترین و پیشروترین شرکت ترجمه در ترکیه هستند.

دفتر ترجمه استانبول؛ Bulvartercume.com ، که در بخش ترجمه Bulvar قرار دارد ، امروز با پشتیبانی از ترجمه به 20 زبان ، به ده ها شرکت از بسیاری از کشورهای جهان خدمات ترجمه و زبان ارائه می دهد. bulvartercume.com به لطف سبد مشتریان خود که در حال گسترش است ، همچنان به سرعت در سطح جهانی آگاهی خود را افزایش می دهد.

ما در هر زمان قادر به دسترسی به مشتریان خود هستیم که در مناطق مختلف جهان واقع شده و نیازهای آنها را مطابق با زمانی که می خواهند برآورده می کنیم. ما به ایجاد دوستی های محکم و نه فقط خدمات عالی به مشتری اعتقاد داریم. به این ترتیب ، ما در میان شرکتهایی هستیم که ترجیح می دهیم به سرعت به رشد خود ادامه دهند!

Translate »