ترجمه پاسپورت در چه مواردی به درد می خورد؟

امروزه تعداد سفرهای بین المللی افزایش یافته و از سویی دیگر تردد بین کشورها نیز بسیار آسان تر شده است. افرادی که از کشورهای خارجی به ترکیه می آیند، برای معرفی خود به مقامات رسمی، نیاز به یک مدرک هویتی دارند. پاسپورت یک مدرک هویتی بین المللی است که برای افرادی که برای مقاصد تجاری، آموزشی و توریستی به یک کشور خارجی سفر می کنند تهیه می شود و حاوی اطلاعات هویتی می باشد.
چرا به ترجمه پاسپورت نیاز داریم؟
در برخی موارد، ترجمه پاسپورت ممکن است توسط مقامات رسمی خارج از کشور درخواست شود.این ترجمه ممکن است در خرید و فروش ملک به اتباع خارجی، اخذ تابعیت، وکالتنامه، ازدواج و برخی معاملات رسمی توسط دولت خارجی درخواست گردد. با توجه به هدف و موسسه درخواست شده، در اقدام برای چنین رویه هایی ممکن است ترجمه محضری یا آپوستیل شده پاسپورت از طرف موسسات مختلف درخواست شود. ترجمه پاسپورت یک مدرک رسمی است و از این رو برای به رسمیت شناختن آن، این کار باید توسط مترجمین رسمی (قسم خورده در نوتر) انجام شود. بعد ترجمه توسط مترجم قسم خورده، ممهور به مهر دارالترجمه شده و سپس توسط نوتر مهر و تایید می خورد. دفتر ترجمه رسمی بلوار، کلیه خدمات مترجمی را توسط مترجمان قسم خورده و به زبان های زنده دنیا انجام می دهد.
مواردی که ترجمه پاسپورت برای آن درخواست می شود:
هنگام ورود و خروج به کشور
اهداف آموزشی
اهداف تجاری و کاری
سفرهای توریستی
وکالت دادن اتباع خارجی در ترکیه
فروش املاک به اتباع خارجی
درمان اتباع خارجی در بیمارستان
درخواست های رسمی به موسسات خارجی
ترجمه پاسپورت به چه صورتی درخواست می شود؟
ترجمه پاسپورت معمولا به یکی از اشکال زیر درخواست می شود:
ترجمه پاسپورت امضا شده توسط مترجم رسمی (قسم خورده)
ترجمه محضری پاسپورت
ترجمه آپوستیل شده پاسپورت
ترجمه پاسپورت چقدر طول می کشد؟
ترجمه پاسپورت در دفتر ترجمه رسمی بلوار 10-5 دقیقه طول می کشد. در صورتی که نیاز به تایید نوتر باشد این فرآیند نیز حداکثر 10 دقیقه طول خواهد کشید. دفتر ترجمه رسمی بلوار با ارائه خدمات مترجمی به زبان های زنده دنیا، آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.
هزینه ترجمه پاسپورت و نوتر چقدر است؟
هزینه ترجمه پاسپورت معمولا برای هر دفتر ترجمه متفاوت است و این مبلغ سالانه افزایش پیدا می کند. دفتر ترجمه رسمی بلوار با ارائه خدمات ترجمه با قیمت های مناسب و به زبان های زنده دنیا، در خدمت مشتریان عزیز می باشد. در مورد هزینه تایید نوتر(دفتر خانه) نیز باید گفت این هزینه مجزا از هزینه ترجمه می باشد.

Leave a comment

Translate »
WhatsApp Destek
Çevrimiçi