اخذ اجازه اقامت

اخذ اجازه اقامت

مجوز اقامت خانوادگی

اجازه اقامت خانواده در مواد 34 تا 37 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره 6458 تنظیم شده است. علاوه بر این، اجازه اقامت خانواده در مواد 30 تا 34 آیین نامه اجرای قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی تنظیم شده است.

اتباع خارجی که می توان برای آنها اجازه اقامت خانوادگی صادر کرد چه کسانی هستند؟

اتباع ترکیه، کسانی که مشمول ماده 28 قانون شماره 5901 هستند یا خارجیانی که یکی از مجوزهای اقامت را دارند، پناهندگان و دارندگان وضعیت حمایت فرعی.

الف) به همسر خارجی خود،
ب) به فرزند خارجی صغیر خود یا همسرش.
ج) به فرزند خارجی تحت تکفل خود یا همسرش.

اجازه اقامت خانواده را می توان صادر کرد.

در صورتی که خارجی درخواست کننده اجازه اقامت خانوادگی بیش از یک همسر داشته باشد، اجازه اقامت خانوادگی فقط برای یکی از زوجین قابل صدور است. با این حال، به همه فرزندان خارجی می توان اجازه اقامت خانوادگی داد.

برای درخواست اجازه اقامت خانوادگی فرزندان، رضایت مادر یا پدری که حضانت مشترک دارند، در صورت وجود، باید در خارج از کشور ما اخذ شود.

اجازه اقامت خانوادگی حق تحصیل تا سن هجده سالگی در موسسات آموزش ابتدایی و متوسطه را بدون اخذ مجوز اقامت دانشجویی فراهم می کند.

اتباع خارجی دارای مجوز اقامت خانوادگی می توانند در موارد زیر درخواست اجازه اقامت کوتاه مدت کنند:

– در صورت طلاق، اگر با یک شهروند ترکیه ازدواج کرده باشد و حداقل سه سال با مجوز اقامت خانواده اقامت داشته باشد.
(با این حال، خارجیانی که با تصمیم دادگاه ثابت کنند قربانی خشونت خانگی هستند، لازم نیست حداقل سه سال با مجوز اقامت خانواده اقامت داشته باشند).

– اگر خانواده اسپانسر در صورت فوت اسپانسر با مجوز اقامت در کشورمان بمانند.

– افرادی که حداقل سه سال با مجوز اقامت خانوادگی در کشور ما اقامت داشته اند بالای هجده سال سن دارند.

برای چند سال می توان اجازه اقامت خانواده را صادر کرد؟

– اجازه اقامت خانواده را نمی توان هر بار بیش از سه سال صادر کرد.

– مدت مجوز اقامت خانواده به هیچ وجه نمی تواند از مدت مجوز اقامت اسپانسر تجاوز کند.

شرایط اجازه اقامت خانوادگی چیست؟

اتباع خارجی برای صدور اجازه اقامت خانواده باید شرایط مندرج در ماده 35 قانون را دارا باشند.

– برای برآوردن شرایط مورد نظر در حامی،

(حامی باید بیمه درمانی معتبری داشته باشد که همه اعضای خانواده را پوشش می دهد، درآمد ماهانه حداقل یک سوم حداقل دستمزد به ازای هر نفر، گواهی عدم ارتکاب جرم علیه نظم خانواده در پنج سال گذشته، مقیم ترکیه حداقل یک سال و داشتن سیستم ثبت آدرس)

– برای برآورده ساختن شرایط مورد نظر برای کسانی که برای اقامت خانواده درخواست می کنند تا با اسپانسر اقامت کنند.

(ارائه اطلاعات و مدارک پشتوانه ای در خصوص هدف اقامت در کشورمان که نشان دهد همسر یا همسر با اشخاص مذکور زندگی یا قصد زندگی دارد، سن هجده سال تمام شده باشد که در شمول ماده 7 قانون فوق الذکر نمی باشد. ازدواج به منظور اخذ اجازه اقامت خانواده انجام نشده است)

دلایل امتناع، لغو یا عدم تمدید مجوز اقامت خانواده چیست؟

– عدم رعایت یا ناپدید شدن شرایط درخواست شده برای اجازه اقامت خانواده،

– مشخص شود که اجازه اقامت خانواده برای مقاصدی غیر از صدور آن استفاده می شود.

– وجود تصمیم معتبر اخراج یا ممنوعیت ورود،

در چنین مواردی اجازه اقامت خانواده داده نمی شود و در صورت دادن باطل می شود و کسانی که مدت آنها تمام شده است تمدید نمی شود.

اخذ مجوز اقامت خانوادگی

ما به عنوان دفتر ترجمه Zeytinburnu و دفتر ترجمه باکرکوی، مراحل اخذ مجوز اقامت خانواده را برای خارجیان مقیم استانبول انجام می دهیم.

برای مراحل اجازه اقامت خانواده با ما تماس بگیرید.

Translate »
WhatsApp Destek
Çevrimiçi