آیا اتباع خارجی می توانند در ترکیه آموزش فنی و حرفه ای ببینند؟

آیا اتباع خارجی می توانند در ترکیه آموزش فنی و حرفه ای ببینند؟
اتباع خارجی که به طور قانونی در ترکیه به سر می برند، حق دارند از آموزش اولیه و حرفه ای در ترکیه بهره مند شوند. اگر یک تبعه خارجی بخواهد در ترکیه آموزش حرفه ای ببیند، در این زمینه پیشرفت کند و گواهی مربوطه را اخذ کند، باید در دوره های برگزار شده توسط مراکز آموزش عمومی شرکت کند. به همراه داشتن مدرک شناسایی هنگام ثبت نام برای اتباع خارجی که درخواست حمایت بین المللی را در ترکیه داده اند، بسیار مهم می باشد. اتباع خارجی می توانند برای شرکت در دوره های آموزش حرفه ای در ترکیه با مراجعه به مراکز آموزش عمومی در استان یا منطقه ای که به طور قانونی در آن اقامت می کنند، درخواست دهند. مراکز آموزشی دولتی رایگان بوده و برای شرکت در دوره ها نیازی به پرداخت هزینه نمی باشد. برای کسب اطلاع از زمان برگزاری کلاس ها بهتر است متقاضی شخصا به مراکز مربوطه مراجعه کند.
علاوه بر مراکز آموزش عمومی، هر سال دوره های آموزش حرفه ای توسط موسسه استخدام ترکیه (İŞKUR) در مقاطع مختلف برگزار می شود و امکان حضور اتباع خارجی در این دوره ها وجود دارد.

 

Leave a comment

Translate »