Bağcılar Tercüme Bürosu

Bağcılar tercüme bürosu; kişi, kurum veya kuruluşların, yabancı dile çevrilmesi gereken belge, dilekçe vb. dokümanlarını profesyonel bir şekilde hazırlar. Geniş bir hizmet skalası olan bürolar, birçok meslek grubuna hitap eder. Hukuki, finansal, tıbbi ve web sitesi çevirisine kadar tüm hizmetler, tek çatı altında toplanır.

Bu işleri yürüten tercümanlarsa, alanında uzman ve mesleki yabancı dil bilgisi olan kişilerdir. Tercümanların sektöre hâkim olması, terim anlamı olan kelimelerin profesyonel bir şekilde kullanılmasına imkân tanır. Bu sayede belgeler; ana dil seviyesinde yazılmış düzeyde, akıcı ve anlaşılır bir hale getirilir.

Bağcılar Yeminli Tercüman

Bağcılar tercüme bürosu bünyesinde yer alan yeminli tercümanlar, evrakları imzalama ve mühürleme yetkisine sahiptir. Yabancı dilde, üniversite düzeyinde diploma sahibi olan ve noter tarafından yemin ettirilerek yetki verilen çevirmenlerin görev alanı, resmi evraklardır.

Bazı kurum ve kuruluşların standartları gereği evrakların yeminli tercüman tarafından çevrilmesi ve noter tarafından tasdik edilmesi şarttır. Bunlar arasında;

  • Mahkeme tutanakları,
  • Pasaport,
  • Evlilik Belgeleri,
  • Uluslararası Dava Evrakları,
  • Yükseköğrenim Denklik Belgesi,
  • Göçmenlik Evrakları gibi yasal statüye sahip olan belgeler yer alır.

Bununla birlikte uluslararası faaliyet gösteren firmaların ticari sicil gazetesi gibi resmî belgeleri de mutlaka yeminli tercüman tarafından çevrilmelidir. Genellikle; tüm kamu kurum ve kuruluşları, noterler, üniversiteler, konsolosluklar ve bankalar, ibraz edilecek belgelerin noter tasdikli olmasını zorunlu tutar.

Çevirisi yapılan ıslak imzalı ve kaşeli evraklar, resmî belge statüsüne sahiptir. Sol üst köşelerinde bağlı olunan büronun ismine ve irtibat bilgilerine yer verilir. Sağ üst köşede ise “Translation” ibaresi bulunur. Son olarak tercüman, hangi dilden hangi hedef dile, hangi kaynakları kullanarak çeviri yaptığına dair bir ibareyi, belgenin alt kısmına ekler.

Bağcılar Tercüme Bürosu Hangi Dillerde Hizmet Verir?

Günümüzde uluslararası ilişkilerin giderek geniş bir alana yayılması ve insanların farklı ülkelerle daha kolay bağlantı kurabilmesi, tercüme hizmetlerinin faaliyetlerini de genişletmiştir. Geçmişte daha çok İngilizce, Almanca gibi dillerde hizmetler sunulurken artık onlarca dilde çeviri yapılmaktadır.

Bağcılar tercüme bürosu; Almanca, Arapça, İngilizce, Felemenkçe, İspanyolca ve Rusça gibi yaygın olarak konuşulan dillerde hizmet verir. Bu dillerde hazırlanacak resmi evraklar, alt yazı çevirileri, kitap ve ödev çevirileriyle birlikte hemen her sektöre hitap edecek geniş bir hizmet skalası vardır.

Bağcılar Tercüme Bürosu Hizmet Verilen Belgeler

Çevirisi yapılacak olan belgelerin, ne amaçla hazırlandığı ve hangi kuruma gönderileceği büyük önem taşır. Türkçede olduğu gibi diğer dillerde de mesleki terimler, deyimler, eş anlamlı sözcükler vardır. Haliyle Türkiye’de hazırlanan bir dilekçede nasıl bir anlatım dili kullanılıyorsa, yabancı dile çevrilen metinde de aynı prosedüre uyum sağlanmalıdır. Bu nedenle Bağcılar tercüme bürosu, öncelikle evrakların hangi sektörde değerlendirileceğini esas alır ve bu alanda yetkin olan çevirmenlerle iş birliği içerisinde çalışır. Aşağıdaki başlıklarda, bu evrak türleri ve detaylarını görebilirsiniz.

Bağcılar Apostil – Pasaport Tercümeleri

Pasaport, yasal belge statüsünde olduğu için tercüme sürecinde uyulması gereken bazı kıstaslar vardır:

  • Yeminli tercüman tarafından yapılmalı, ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.
  • Üzerinde yeminli tercümanın adı, soyadı, imzası ve büronun kaşesi olması gerekir.
  • Eğer noter onayı istenmişse en az 2 nüsha halinde düzenlenmesi şartı vardır. Bu belgelere kaynak dili ve çeviri dili de eklenmelidir.

Son olarak noter tasdiki için belgeler hazır hale getirilir. Elbette bu süreçte çevirinin hangi amaçla yapılacağı ve hangi kuruma ibraz edileceği de büyük önem taşımaktadır.

Bağcılar Öğrenci Tercümeleri

Eğitim-öğretim süreçlerinin artık uluslararası alana yayılması ve ciddi bir rekabet ortamı olması, öğrencilerin çeviri hizmeti almasını adeta zorunlu kılmıştır. Özellikle yurtdışında eğitimine devam edecek olan kişiler, vize prosedürlerine uyum sağlayacak belgelerin, yeminli tercümanlar tarafından çevrilmiş halini ilgili kurumlara iletmelidir. Bağcılar tercüme bürosu hizmetimiz kapsamında olan bu evraklar, alanında uzman çevirmenler tarafından hazırlanır.

Öğrencilerin çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyduğu bir başka alan ise tez, ödev ve diğer ders belgelerinin hedef dile çevrilmesidir. Örneğin, tez yazmak son derece zor olmakla birlikte yabancı dilde bu belgeleri hazırlamak, neredeyse ana dil düzeyinde dil bilgisi gerektirir. Bu nedenle Türkçe olarak hazırladığınız tezleri, profesyonel çevirmenlere emanet edebilir ve kusursuz bir şekilde teslim edebilirsiniz.

İhtiyaç duyulan literatürlerin Türkçe tercümesi olmaması halinde kitap, ödev, sunum gibi dosyaların çevrilmesini talep etmeniz de mümkündür. Kaynak olarak kullanacağınız dokümanları net bir şekilde anlamanız için verilen bu hizmetler, eğitim hayatınıza büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Bağcılar Medikal Tercüme

Medikal tercüme hizmeti; ana diliyle birlikte hedef dili çok iyi olan, tıp ve farmakoloji literatüründe kullanılan terimlere hâkim, tıbbi terminoloji alanında geniş bilgi sahibi olan kişiler tarafından verilir. Tıp, veterinerlik, diş hekimliği alanlarında eğitim alan veya bu alanda yaptığı çevirilerle uzmanlık kazanan tercümanlar, tıbbi dokümanların tercümelerini profesyonel bir şekilde yapmaktadır.

Tıp literatürü, günlük konuşulan dilden farklı olduğu gibi tek bir dile bağlı değildir. Yaygın olarak Latince kelimeler kullanılır. Bununla birlikte bazı hastalıkların, ameliyatların veya prosedürlerin adı da İngilizce ya da Fransızca olarak kabul görmüş, tüm dillere aynı şekilde yayılmıştır. Bu nedenle sadece yabancı dil bilgisine sahip olmak, tıbbi dokümanları çevirmek için yeterli değildir. Bağcılar tercüme bürosu hizmetlerimiz içerisinde yer alan medikal tercüme, sadece tıbbi tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Bağcılar Teknik Tercüme

Otomotiv, sanayi, ulaşım, mühendislik ve benzeri alanlar için yapılan çeviriler, teknik tercüme olarak adlandırılır. Her bir meslek dalının kendine has terimlerinin bilinmesi ve yaygın olarak kullanılan mesleki kelimelere hâkim olunması, bu sektörler için oldukça önemlidir. Teknik tercüme hizmeti veren kişiler; alanında yetkin, mesleki terimlere hâkim ve ana dil düzeyinde yabancı dil bilen tercümanlardır.

Bağcılar Hukuki Tercüme

Mahkeme kararları, uygunluk belgeleri, uzman raporları, kanunlar ve hukuk çerçevesine giren tüm dokümanlar, hukuki tercümanlar tarafından çevrilir. Hukuk alanına giren evrakların hazırlanma sürecinde son derece ağır bir dil kullanılır. Üstelik bu dilin, kusursuz ve hatasız olması, yasal prosedürlere birebir uyum sağlaması çok önemlidir. Bu nedenle hukuki tercümeler, mutlaka alanında deneyimli çevirmenler tarafından yapılmalıdır.

Bağcılar Ticari Tercüme

Ticari faaliyetlerin uluslararası alana taşınması ve yabancı yatırımcıların artması, ticari tercüme ihtiyacını da giderek artırmıştır. Şirketlerin ihtiyaç duyduğu tüm belgeler, belirlenen hedef dile profesyonel bir şekilde çevrilmelidir. Bu evrakların hukuki boyutu olması ve yasal statü kazanması içinse mutlaka yeminli tercümandan hizmet alınmalıdır.

Bağcılar Motorlu Taşıt Tercüme

Ehliyet, yabancı uyruklu kişilerin araç alım satım işlemleri gibi prosedürlerde ihtiyaç duyulan hizmet, motorlu taşıt tercümesidir. Bu sektörün yasal süreçlerine hâkim olan, sürücü belgesi vb. evraklarda kullanılan terimleri bilen kişiler tarafından hizmet alınmalıdır.

Bağcılar Yeminli Tercüman Fiyatları

Yeminli tercüman fiyatları; hedef dil, belge türü, hangi kuruma ibraz edileceği, hangi meslek grubunda yetkinlik gerektirdiği gibi etkenlere göre şekillenir. Bu nedenle doğrudan net bir fiyat sunmak mümkün değildir. Dilerseniz, Bağcılar tercüme bürosu ekibimizle iletişime geçerek konu hakkında detaylı bilgi alabilir ve profesyonel hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Yorum Yapın

Translate »