دفتر ترجمه زیتینبورنو استانبول

ما خدمات ترجمه خویش را به تمام نقاط ترکیه و دنیا از زیتینبورنو ترکیه ارایه می دهیم. اسنادی را شما از طریق ایمیل، پست و وتساپ ارسال می کنید؛ ترجمه کرده وبا انجام مراحل (تاییدی) آن برایتان تسلیم می  کنیم.

ما با تیم کاری خویش در مراحل ترجمه و اخذ تاییدی به شما همکاری لازم را میکنیم.

همچنان، ما با تیم کاری و کادرهای مترجم خویش  نیازهای فوری ترجمه شما را به شکل سریع در مدت کوتاه انجام داده می توانیم.

ما با کادرهای مترجم خویش خدمات ترجمه را به زبانهای مختلف ارائه می دهیم.

قیمت ترجمه 

در بین دفاتر ترجمه زیتین بورنو استانبول، ما به عنوان خدمات ترجمه بولوار نیاز های شما را ترجمه می کنیم.  خدمات ترجمه ما که در آن اصطلاحات حوزه ترجمه که به درستی استفاده شده است با مترجمان متخصص ما که در این زمینه تجربه  کافی دارند یا در زمینه مرتبط تخصص دارند. خدمات ترجمه و فرآیندهای خدمات ترجمه خود را مطابق با استانداردهای ترجمه و خدمات ملی و بین المللی انجام می دهیم.

راه حل های اصلی ترجمه ما

ترجمه نمونه ی ثبت نام هویت

ترجمه اسناد رسمی  

ترجمه مقاله

ترجمه سند هدیه

ترجمه رسمی اسناد ضروری اراسموس(هبه) و تحصیل در خارج 

ترجمه فاکتور

ترجمه فاکتورهایی که می توانید برای گمرک ، کمک  پرداخت استفاده می شوند.

ترجمه گواهینامه مجردی

ترجمه رسمی مجردی که می تواند برای مراحل ازدواج استفاده شود.

ترجمه پاسپورت (گذرنامه)

ترجمه رسمی پاسپورت برای تمام امور رسمی شما

ترجمه دیپلوم

ترجمه رسمی دیپلوم برای نیازهای تحصیلی و غیره مورد نیاز شما

ترجمه اسناد دانشجویی

ترجمه رسمی اسناد دانشجویی مورد نیاز برای مراحل تحصیلی

ترجمه وکالتنامه

ترجمه رسمی وکالت نامه مورد نیاز برای فعالیتهای فردی و تجاری

گواهینامه تولد

ترجمه رسمی از گواهی تولد برای حضانت یا تابعیت مورد نیاز 

ترجمه اسناد عدلی وقضایی

ترجمه رسمی اسناد عدلی و تأیید مراحل آن

ترجمه گزارش

ترجمه رسمی گزارش های پزشکی، معاینه و ارزیابی

 ترجمه چکیده پایان نامه

برای امور اکادیمیک ترجمه چکیده یا همه پایان نامه های تحصیلی آماده شده.  

ترجمه گواهینامه راننده گی

ترجمه رسمی راننده گی که در هنگام گمرک و سفر مورد نیاز است.

ترجمه سند اخذ طلاق

ترجمه رسمی اسناد اخذ طلاق در ترکیه یا خارج از ترکیه

ترجمه رسمی (سوگند یاد کرده)

اسناد شما که توسط مترجمان ما ترجمه شده اند ، علاوه بر هزینه ترجمه، هیچ هزینه ای دیگری ندارد. ما به عنوان دفتر ترجمه سوگند یاد کرده، خدمات ترجمه خویش را به بسیاری از زبانها ارائه می دهیم.

ترجمه تایید شده وزارت خارجه

برای اینکه مدارک شما به خارج از کشور ارسال می شود  یا بدون تأیید از خارج بیایند ، می توانیم از طرف شما مراحل ترجمه مورد تأیید امور خارجه را انجام دهیم

ترجمه تایید شده کنسولی

مراحل ترجمه و تأیید کنسولی اسناد شما که از خارج آمده و یا به خارج از کشور می روند توسط ما انجام داده می شود.

ترجمه تجاری

قرارداد ، روزنامه ثبت تجاری ، گواهی فعالیت ، کاپی دفترخانه اتاق ، بخشنامه امضا ، پلاک مالیاتی و غیره. تمام اسناد تجاری شما توسط مترجمان مجرب ما ترجمه می شود.

 ترجمه پزشکی

اسناد پزشکی ، راهنماها ، گواهی های انطباق توسط مترجمان مجرب ما ترجمه می شود. ترجمه های پزشکی مورد نیاز برای سوابق UTS و سوابق UBB توسط مترجمان پزشکی ما انجام می شود.

ترجمه های حقوقی مانند متون قانونی ، تصمیمات دادگاه کیفری / مدنی / اداری ، تصمیمات طلاق ، پرونده ها ، اسناد و مدارک توسط مترجمان مجرب ما انجام می شود.

ترجمه فنی

اسناد فنی ، کاتالوگ ها ، مشخصات و غیره ؛ ترجمه های فنی آن توسط مترجمان مجرب ما در زمینه مربوطه انجام داده می شود و در صورت لزوم ، ما با مهندسانی کار می کنیم که تخصص خود را در زمینه مربوطه به اتمام رسانده اند.

Translate »